Přejít k hlavnímu obsahu

Akční nabídka na elektrické vozy. Se státní dotací další sleva ve výši 200 000 Kč! Prozkoumejte naši nabídku elektrických vozů.

Akční nabídka na elektrické vozy. Se státní dotací další sleva ve výši 200 000 Kč! Prozkoumejte naši nabídku elektrických vozů.

Akční nabídka na elektrické vozy. Se státní dotací další sleva ve výši 200 000 Kč! Prozkoumejte naši nabídku elektrických vozů.

Lenner Motors

Menu

Zavřít

Main

Main

arrow
Hyundai

Hyundai

arrow
MG

MG

arrow
Peugeot

Peugeot

arrow
Peugeot Motocycles

Peugeot Motocycles

arrow
Citroën

Citroën

arrow

Během sedmi týdnů se můžete
těšit na neodolatelné akce!

Oslavujeme narozeniny s atraktivními bonusy na nové
automobily a příslušenství, servis Hyundai a Peugeot, skútry
a doplňky, či exkluzivní nabídky v našem centru zánovních vozů.

Přijďte zažít přátelskou atmosféru
a objevte Lenner Motors plný možností!

Chci si zasoutěžit
Narozeniny Lenner Motors - Servis vozů Hyundai a Peugeot

Servis Hyundai a Peugeot

Slevy na práci servisu pro vozy do 5 let (15% mechanická práce, 5% materiál), vozy stáří nad 5 let (20% mechanická práce, 10% materiál).

17. 4. - 23. 4.

Příslušenství nové vozy - Lenner Motors narozeniny

Centrum zánovních vozů Braník

Sleva 7 777 Kč na příslušenství (např. pneumatiky) pro každý zakoupený vůz, nebo 27 777 Kč sleva na nákup vozu Hyundai Staria.

24. 4. - 30. 4.

Příslušenství Peugeot skútry - Lenner Motors narozeniny

Příslušenství Peugeot skútry

17% extra sleva na veškeré příslušenství pro nabízené modely.

1. 5. - 7. 5.

Servis vozů - Lenner Motors narozeniny

Příslušenství a díly Hyundai nebo Peugeot

15% sleva na příslušenství a 40% na aftermarket (ne-originální díly).

8. 5. - 14. 5.

Nové vozy Hyundai a Peugeot - Lenner Motors narozeniny

Nové vozy Hyundai a Peugeot

7 000 Kč sleva na každý zakoupený vůz + 7 000 Kč na výběr příslušenství zdarma. Kombinovatelné s prémií a slevou fleet. Platí pro skladové i vozidla do výroby.

15. 5. - 21. 5.

Půjčovna vozů - Lenner Motors narozeniny

Půjčovna vozů / Operativní leasingy

8 vybraných modelů za akční ceny od 4 777 Kč až 17 777 Kč. Zvýhodněné operativní leasingy.

22. 5. - 28. 5.

Narozeniny Lenner Motors - Servis vozů Hyundai a Peugeot

Servis Hyundai a Peugeot

Slevy na práci servisu pro vozy do 5 let (15% mechanická práce, 5% materiál), vozy stáří nad 5 let (20% mechanická práce, 10% materiál).

29. 5. - 4. 6.

Podmínky soutěže

 1. Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem marketingové soutěže pořádané pod názvem „7. narozeniny Lenner Motors.“ (dále jen „soutěž“) je společnost Lenner Motors s.r.o., se sídlem Praha 4, Pikovická 1818/15a, PSČ 147 00, IČ: 274 10 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 110594 (dále jako „pořadatel“).
    
 2. Doba platnosti soutěže
  1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11. 4. 2023 12:00 hod. do 3. 6. 2023 23:59 hod včetně.
    
 3. Účastníci soutěže
  1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále jako „účastník“). Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, u kterých pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání souvisejícího s účastí v soutěži.
  2. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
    
 4. Podmínky účasti v soutěži
  1. Do soutěže bude zařazena fyzická osoba, která v době trvání soutěže (v uvedeném pořadí)
  2. účastník vyplní své jméno, příjmení společně s emailovou adresou a správně zodpoví soutěžní otázku „Kolik nových vozů jsme prodali v roce 2022?“ na stránce https://www.lennermotors.cz/7-narozeniny-lenner-motors. Otázka se vztahuje na prodané nové vozy Hyundai a Peugeot společností Lenner Motors s.r.o.
  3. Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherce určí pořadatel po skončení soutěže, a to prostřednictvím odborné poroty složené ze zástupců pořadatele. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný.
  4. Výherce bude oznámen prostřednictvím sociální sítě Facebook a bude kontaktován společností Lenner Motors na uvedený email.
    
 5. Výhry, podmínky získání výher
  1. Do soutěže byla vložena 1 výhra, a to zapůjčení vozu Hyundai Tucson nebo Peugeot 408 na 7 dní společně s poukázkou na víkendový wellness pobyt v Hotelu Sen Senohraby a neomezeného vstupu do Wellness Infinit.
  2. Po skončení soutěže pořadatel náhodně vybere účastníka, který splnil výše uvedené podmínky, který se stane vítězem soutěže. 
  3. Výhra bude výhercům předána v prostorách autosalonu společnosti Lenner Motors, Černokostelecká 2096/16, 25101, Říčany.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  5. V případě, že se zjistí, že výherce z určitých důvodů nesplňuje podmínky soutěže a nemá na výhru nárok, bude určen dle výše uvedených podmínek vyhodnocení soutěže další výherce. Stejně bude postupováno v případě, že nebude možné cenu výherci předat. 
  6. Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích.
 6. Další podmínky soutěže
  1. Úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celou dobu soutěžního období na webových stránkách https://www.lennermotors.cz/.
  2. Výherce není oprávněn požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není účastníkem soutěže nijak zavázán a účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jaká jsou uvedena v podmínkách.
  3. Výhra ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (funkčnost telefonní linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí straně vznikne v souvislosti s užíváním výhry. 
  4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěže zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky a to tak, že změnu vyhlásí na svém profilu na sociální síti Facebook.
    
 7. Osobní údaje
  1. Splněním podmínek soutěže postupem dle odst. 4.1 a odst. 4.2 těchto podmínek současně uděluje svůj souhlas s tím, aby jeho/její jméno, příjmení a přezdívka byly v rámci této soutěže a při její propagaci zveřejňovány na sociálních sítích.
  2. Účastník soutěže dále uděluje splněním podmínek soutěže dle odst. 4.1 a odst. 4.2 těchto podmínek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže pořadateli za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnujících i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004., o některých službách informační společnosti, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to do odvolání souhlasu.
  3. Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně na adrese pořadatele odvolán.
    
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 4. 2023.

Podmínky týdenních akcí

logo servis automobilu

Prémiový servis vozů nabízí komplex služeb

logo smlouvy

Spolehlivé a prověřené ojeté vozy

logo automobilu

Nové vozy Hyundai, Peugeot a MG

logo automobilu

Výkup vozů za nejvyšší možné ceny

logo peněženky

Financování na operativní leasing

logo pneumatiky

Odborný pneuservis